مقالات

  • اپارتمان نوساز و پیش فروش .فرشته

    فرشته در زمینی به وسعت 10،000 متر مربع در سه برج متصل به هم و سطح زیربنای هر طبقه حدود 3000 متر مربع در 12 طبقه مسکونی و مجموع 114 دستگاه آپارتمان می باشد. متراژ و نقشه داخلی واحدهای فرشته جهت پاسخگوئی به سلایق و طیف وسیع تری از متقاضیان خرید، کاملاً متنوع می باشد.

    جزئیات